آسیب پذیری ۳۰۰۰۰۰ سرور به حفره Heartbleed

به گزارش اِی وی نیوز از مرکز ماهر، با گذشت دو ماه از کشف مشکل Heartbleed، حداقل ۳۰۰۰۰۰ سرور هم چنان نسبت به این مشکل، آسیب پذیر هستند.

آسیب پذیری Heartbleed که توسط محققان گوگل کشف شد، نگرانی زیادی را ایجاد کرد. این مساله امنیتی OpenSSL را تحت تاثیر قرار داد و در صورتی که مورد سوء استفاده قرار بگیرد می تواند جزئیات حساب های ورودی و رمزهای عبور را افشاء نماید.

پس از آن که این مشکل در ماه آوریل به طور عمومی منتشر شد، محقق امنیتی Robert David Graham از شرکت امنیتی Errataدریافت که تقریبا ۶۰۰۰۰۰ سرور نسبت به این حفره آسیب پذیر می باشند. یک ماه پس از افشاء، آسیب پذیری در نیمی از این سرورها برطرف شد اما هم چنان ۳۰۰۰۰۰ سرور دیگر نسبت به این مشکل، آسیب پذیری می باشند.

یک محقق امنیتی اظهار داشت که کاربران به روز رسانی سیستم ها را متوقف کردند و روند اصلاح آسیب پذیری در سیستم ها به کندی انجام می گیرد.

Graham معتقد است که ده سال آینده نیز می توان هزاران سیستم را پیدا کرد که هم چنان نسبت به مشکل  Heartbleed آسیب پذیر می باشند.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*