انتشار اصلاحیه های اوراکل همزمان با سه شنبه اصلاحیه مایکروسافت

به گزارش اِی وی نیوز، شرکت اوراکل قصد دارد تا همزمان با سه شنبه اصلاحیه مایکروسافت، بسته های به روز رسانی جاوا را منتشر نماید.

این گروه از به روز رسانی ها ۴۷ محصول اوراکل را تحت تاثیر قرار می دهد. در این به روز رسانی، ۱۴۷ آسیب پذیری برطرف خواهند شد. ۴۷ اصلاحیه مربوط به آسیب پذیری هایی است که می توانند از راه دور و بدون احراز هویت مورد سوء استفاده قرار بگیرند. هم چنین ۳۶ اصلاحیه برای محصولات Java 7 SE خواهد بود.

فهرست زیر محصولاتی که تحت تاثیر این آسیب پذیری ها قرار دارند آمده است:

 • Oracle Database 11g Release 1, version 11.1.0.7

 • Oracle Database 11g Release 2, versions 11.2.0.3, 11.2.0.4

 • Oracle Database 12c Release 1, version 12.1.0.1

 • Oracle Fusion Middleware 11g Release 1, versions 11.1.1.6, 11.1.1.7

 • Oracle Fusion Middleware 11g Release 2, versions 11.1.2.0, 11.1.2.1

 • Oracle Fusion Middleware 12c Release 2, version 12.1.2

 • Oracle Containers for J2EE, version 10.1.3.5

 • Oracle Enterprise Data Quality, versions 8.1, 9.0.8

 • Oracle Forms and Reports 11g, Release 2, version 11.1.2.1

 • Oracle GlassFish Server, version 2.1.1, Sun Java Application Server, versions 8.1, 8.2

 • Oracle HTTP Server 11g, versions 11.1.1.6, 11.1.1.7

 • Oracle HTTP Server 12c, version 12.1.2

 • Oracle Identity Manager, versions 11.1.1.5, 11.1.1.7, 11.1.2.0, 11.1.2.1

 • Oracle Internet Directory, versions 11.1.1.6, 11.1.1.7

 • Oracle iPlanet Web Proxy Server, version 4.0

 • Oracle iPlanet Web Server, versions 6.1, 7.0

 • Oracle Outside In Technology, versions 8.4.0, 8.4.1

 • Oracle Portal, version 11.1.1.6

 • Oracle Reports Developer, versions 11.1.1.6, 11.1.1.7, 11.1.2.1

 • Oracle Traffic Director, versions 11.1.1.6, 11.1.1.7

 • Oracle WebCenter Portal versions 11.1.1.6.0, 11.1.1.7.0, 11.1.1.8.0

 • Oracle WebCenter Sites versions 11.1.1.6.1, 11.1.1.8.0

 • Hyperion Essbase Administration Services, versions 11.1.2.1, 11.1.2.2, 11.1.2.3

 • Hyperion Strategic Finance, versions 11.1.2.1, 11.1.2.2

 • Oracle E-Business Suite Release 11i, version 11.5.10.2

 • Oracle E-Business Suite Release 12i, versions 12.0.6, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3

 • Oracle Agile Product Lifecycle Management for Process, versions 6.0, 6.1, 6.1.1

 • Oracle AutoVue Electro-Mechanical Professional, versions 20.1.1, 20.2.2

 • Oracle Demantra Demand Management, versions 7.3.1, 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3

 • Oracle Transportation Management, versions 5.5.06, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.3.2

 • Oracle PeopleSoft Enterprise HRMS, versions 9.1.0, 9.2.0

 • Oracle PeopleSoft Enterprise HRMS Human Resources, versions 9.1, 9.2

 • Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools, versions 8.52, 8.53

 • Oracle PeopleSoft Enterprise SCM Services Procurement, version 9.2

 • Oracle Siebel Core, versions 8.1.1, 8.2.2

 • Oracle Siebel Life Sciences, versions 8.1.1, 8.2.2

 • Oracle iLearning, version 6.0

 • Oracle FLEXCUBE Private Banking, versions 1.7, 2.0, 2.0.1, 2.2.0.1, 3.0, 12.0.1, 12.0.2

 • Oracle JavaFX, versions 2.2.45 and earlier

 • Oracle Java JDK and JRE, versions 5.0u55 and earlier, 6u65 and earlier, 7u45 and earlier

 • Oracle Java SE Embedded, versions 7u45 and earlier

 • Oracle JRockit, versions R27.7.7 and earlier, R28.2.9 and earlier

 • Oracle Solaris versions 8, 9, 10, 11.1

 • Oracle Secure Global Desktop, versions 4.63.x, 4.71.x, 5.0.x, 5.10

 • Oracle VM VirtualBox, versions prior to 3.2.20, 4.0.22, 4.1.30, 4.2.20, 4.3.6

 • Oracle MySQL Enterprise Monitor, versions 2.3, 3.0

 • Oracle MySQL Server, versions 5.1, 5.5, 5.6

منبع: مرکز ماهر

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*